Zgodnie z art. 152 § 1 Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Zatrudniony nie może zrzec się z prawa do urlopu ani też przekazać go innej osobie (jest to przywilej niezbywalny i ściśle związany ze stosunkiem pracy). Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w określonym rozmiarze (jego wymiar jest uzależniony od dotychczasowego stażu pracy pracownika) i terminie. Urlop ten przysługuje każdemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę.

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego?

Wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od dotychczasowego stażu pracy pracownika (wlicza się także okres nauki). Zgodnie z Art. 154. § 1 Kodeksu Pracy, wymiar urlopu wynosi:

  • 20 dni – w przypadku gdy pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat;
  • 26 dni – gdy pracownik zatrudniony jest co najmniej 10 lat.

Okresy nauki zgodnie z programem nauczania szkoły lub uczelni, zakończone np. odpowiednim świadectwem również zaliczają się do stażu pracy. Należy jednak pamiętać, że okresów ukończenia poszczególnych szkół nie sumujemy a bierzemy pod uwagę jedynie tę szkołę, która przy obliczaniu stażu pracy zapewni pracownikowi najwyższą liczbę lat możliwą do uwzględnienia /źródło/

Art. 155. § 1 Kodeksu Pracy – do stażu pracy wlicza się:

  • nie więcej niż 3 lata – w przypadku ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub równorzędnej;
  • nie więcej niż 5 lat – w przypadku ukończenia średniej szkoły zawodowej;
  • 5 lat – w przypadku ukończenia średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych;
  • 4 lata – w przypadku ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej;
  • 6 lat – w przypadku ukończenia szkoły policealnej;
  • 8 lat – w przypadku ukończenia licencjata lub szkoły wyższej.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownik, podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął zatrudnienie, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku (Art. 153. § 1).

Oczywiście pracownik może wnioskować o podzielenie urlopu na części, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku przynajmniej jedna część urlopu wypoczynkowego powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych /źródło/.

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego?

Przy wyliczaniu urlopu należy pamiętać, że jeden dzień urlopu wypoczynkowego to 8 godzin pracy. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, wymiar dni urlopu wypoczynkowego skraca się, ale nie ulega zmianie liczba godzin przypadająca na jeden dzień urlopu (8 godzin pracy).

Dni urlopu przysługujące na pełnym etacie: 26 x 8 godzin = 208 godzin lub 20 x 8 godzin = 160 godzin

Dni urlopu przysługujące na połowie etatu: 13 x 8 godzin = 104 godziny lub 10 x 8 godzin = 80 godzin

Przy obliczeniach wymiaru urlopu wypoczynkowego należy wziąć pod uwagę rodzaj ukończonej szkoły (okres nauki wlicza się do okresu pracy), daty zatrudnienia czy też wymiar etatu.

Jeśli jednak masz problem z obliczeniem urlopu dla pracownika, to możesz posiłkować się kalkulatorami, które bez problemu znajdziesz w sieci (po wypełnieniu stosownych pól zobaczysz, ile należy się Tobie dni wolnych). Jednym z serwisów, który oferuje pomoc w sprawach księgowo-kadrowych jest Portal FK, udostępniający swoim użytkownikom dostęp do różnych kalkulatorów. Na stronie https://www.portalfk.pl/kalkulatory-369 znajdziesz kalkulatory, które są podzielone tematycznie, dzięki czemu łatwo znajdziesz ten właściwy (aby uzyskać dostęp do formularzy należy założyć konto lub też skorzystać z testowego, 24 godzinnego dostępu do serwisu). Jeśli chcesz szybko wyliczyć urlop wypoczynkowy, to od razu przejdź do strony https://www.portalfk.pl/kadry-i-place-w-jsfp/kalkulator-urlopu-wypoczynkowego-771.html. Jak to działa? Z listy wybierz ukończoną szkołę a następnie wpisz dotychczasowe okresy zatrudnienia. Na koniec kliknij na przycisk „Oblicz” i gotowe! Otrzymasz wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego oraz staż pracy zaliczany do urlopu wypoczynkowego.Pytania?

Masz problem? Potrzebujesz naszej pomocy/wskazówki? Skorzystaj z jednej dostępnych z opcji: napisz do nas w komentarzach korzystając z pola poniżej, skorzystaj z forum gdzie możesz uzyskać pomoc od innych użytkowników naszej strony lub wyślij do nas wiadomość!


Komentuj Nasze forum Napisz do nas

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments