Samochód firmowy to dla wielu przedsiębiorstw podstawa funkcjonowania. Umożliwia dojazdy do klientów czy przywożenie towaru do siedziby stacjonarnej. Fiskus pozwala przedsiębiorcom na rozliczenie kosztów jego użytkowania. Jednak rozliczeń tych należy dokonać na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach. Warto jeszcze raz z nimi się zapoznać, nawet jeśli rozliczeń dokonuje się już od lat. Wynika to z tego, że od 2019 roku w życie weszły nowe zasady rozliczania samochodów firmowych. Co z nich wynika?

Samochód jako środek trwały

Przedsiębiorca, który firmowy pojazd wliczył do ewidencji środków trwałych, ma możliwość wyboru jednej z dwóch metod użytkowania i rozliczania podatku VAT. Pierwsza polega na odliczeniu 100% VAT-u i przy nabyciu samochodu i przy wydatkach poniesionych na jego eksploatację. Odliczenie pełnego podatku VAT jest możliwe, jeśli:

  • samochód wykorzystywany jest tylko i wyłącznie w celach firmowych (nigdy w prywatnych),
  • został zgłoszony do Urzędu Skarbowego z wykorzystaniem druku VAT-26,
  • posługiwanie się nim regulowane jest przez wewnętrzny regulamin firmy, a przejazdy rozliczane kilometrówką.

Drugi sposób na rozliczenie samochodu firmowego to odliczenie od wydatków eksploatacyjnych i kosztów zakupu pojazdu jedynie 50% podatku VAT. Decydując się na to rozwiązanie, nie trzeba prowadzić kilometrówki, pisać regulaminów użytkowania auta firmowego, czy zgłaszać go do Urzędu Skarbowego. Co więcej, pojazd może być wykorzystany do celów prywatnych i służbowych, choć zastrzega się, że w tym pierwszym przypadku okazjonalnie.

Bez względu na to, którą opcję się wybierze, to możliwe jest łatwe rozliczanie pojazdów w firmie dzięki księgowości internetowej.

Samochód prywatny w firmie

Do celów firmowych wykorzystywany może być również samochód prywatny. Jego koszty eksploatacyjne takie jak paliwo, przeglądy, naprawy, części zamienne, ubezpieczenia również można zaliczyć do kosztów przedsiębiorstwa, ale tylko w wysokości 20% poniesionych podatku. Ważną zmianą jest to, że od stycznia 2019 roku nie ma możliwości skorzystania z limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu.

Obowiązkowe ubezpieczenia a samochód firmowy w kosztach firmy

Każdy samochód trzeba ubezpieczyć. W przypadku pojazdu stricte firmowego koszty zakupu ubezpieczenia wlicza się w koszty prowadzenia działalności. W przypadku samochodu osobowego wykorzystywanego w firmie ubezpieczenie może zostać zaliczone do kosztów przychodu, ale na określonych zasadach. Mówią one, że:

  • Polisę OC zalicza się w pełnej kwocie do kosztów,
  • Polisę AC zalicza się do kosztów firmowych proporcjonalnie do wartości samochodu;
  • W przypadku ubezpieczania samochodu prywatnego wykorzystywanego do celów firmowych zakup rozlicza się do wysokości 20% wartości ubezpieczenia.

Potwierdzeniem zakupu ubezpieczenia nie jest faktura, ale sama polisa. Przedsiębiorca musi pamiętać również o tym, że wydatek trzeba odpowiednio zaksięgować. Można to zrobić, wykorzystując metodę memoriałową lub metodę kasową.

Rozliczenia odszkodowania za wypadek

Rozliczeniu podlegają nie tylko koszty eksploatacyjne czy zakupu pojazdu firmowego, ale także i odszkodowanie otrzymane w następstwie wypadku czy innego zdarzenia drogowego. Fiskus wymaga, aby je odpowiednio przedstawić przychodach i kosztach.

W przypadku posiadania tylko ubezpieczenia OC jako przychód uznaje się nadwyżkę kwoty z odszkodowania nad kwotę, którą rzeczywiście wydało się na remont. Wydatków na naprawę uszkodzonego pojazdu nie zalicza się do kosztów firmowych.

Polisa AC generuje przychód w całości wartości uzyskanego odszkodowania, a do kosztów zalicza się kwotę poniesioną na naprawę.

Przy odszkodowaniu z ubezpieczeń samochodowych do rozliczenia jest również podatek VAT. Czynni płatnicy są zobowiązani do opłacenia tego naliczonego do kosztów naprawy.

Pytania?

Masz problem? Potrzebujesz naszej pomocy/wskazówki? Skorzystaj z jednej dostępnych z opcji: napisz do nas w komentarzach korzystając z pola poniżej, skorzystaj z forum gdzie możesz uzyskać pomoc od innych użytkowników naszej strony lub wyślij do nas wiadomość!


Komentuj Nasze forum Napisz do nas

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments